Een nieuw jaar, nieuwe plannen!

Een nieuw jaar, dat betekent nieuwe wereldspelersplannen!

In de zomer van 2016 werden in de Vlaamse jeugdhulp 145 nieuwe plaatsen gecreëerd om jonge vluchtelingen op te vangen. Het gaat om jongeren onder de 15 jaar die voorheen in federale opvangcentra – bijvoorbeeld Dendermonde - verbleven. De kleinschalige opvanginitiatieven zijn in vele gevallen ingebed in bestaande werkingen. Een leefgroep bestaat uit ongeveer 8 tot 10 jongeren. Jongerenwelzijn coördineert de opvang van de jonge vluchtelingen.

Omdat de opvang voor kleine groepjes van jongeren wordt georganiseerd, biedt dit een ideale kans om hen meteen op een lokaal niveau kennis te laten maken met het jeugdwerk. We kunnen meer individueel te werk gaan en de jongeren laten proeven van de brede waaier van jeugdwerk die er bestaat. Bovendien zijn het nieuwe leefgroepen, die nog weinig of geen samenwerking met het jeugdwerk hebben opgebouwd en dus gebaat zijn bij een inbedding in het project Wereldspelers.

We deden tot nu toe verkennende gesprekken met de begeleiders van leefgroepen in Schoten, Dilbeek, Halen, Lummen, Duffel, Kraainem en Kapellen. Bedoeling van die gesprekken is in kaart te brengen wat zij zelf verwachten van de samenwerking en een beeld te krijgen van de jongeren in de leefgroep. De volgende stap is dan een brug te slaan naar lokaal jeugdwerk, via bijvoorbeeld de jeugdraad of een bezoek aan een groepsraad van een lokale groep.

De komende maanden wordt Wereldspelers meer en meer een lokaal verhaal. We proberen op verschillende plaatsen samenwerking op te zetten en leren zo enorm veel bij.

Ben jij een jeugdwerker en wil je je ook inzetten voor jongeren met een vluchtverhaal? Of ben je een begeleider of voogd van een jonge vluchteling? Contacteer ons en we helpen graag mee de brug te slaan!