Inspiratiedag

Het project 'Wereldspelers - jeugdwerk zonder grenzen', waarmee we als jeugdsector een rol van betekenis spelen in de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal loopt nu meer dan een jaar. In de afgelopen maanden lieten we meer dan 300 jeugdwerkers ervaring opdoen in het werken met deze doelgroep.

Tijdens deze inspiratiedag nemen we de tijd om terug te blikken op dit boeiende traject, maar we geven ook graag het woord aan andere initiatieven die zorgen voor sterke verbindingen tussen jeugdwerk en nieuwkomers. Daarnaast gebruiken we deze dag vooral om vooruit te kijken, naar de toekomst.

In de voormiddag delen de mensen achter verschillende initiatieven hun goede voorbeelden tijdens een inspiratiemarkt. Uit een tiental goede voorbeelden kies je vier initiatieven die je aanspreken. Je ontdekt het opzet en je gaat in dialoog met de spreker en de andere deelnemers. In de namiddag gaan we op zoek naar nieuwe ideeën en verse energie om bruikbare antwoorden te formuleren op de diverse vragen en noden van jonge vluchtelingen in het jeugdwerk.

Laat je inspireren en schrijf nu in.

Programma

9u30-10u00

Onthaal deelnemers

10u00-10u05

Verwelkoming door Eva Vereecke (directeur De Ambrassade)

10u05-11u00

Waarom is het belangrijk dat het jeugdwerk en jonge nieuwkomers elkaar (blijven) ontmoeten?

 • Majd Khalifeh, VRT-journalist en schrijver van ‘Herboren’: Van nieuwkomer tot actieve burger. Welke rol speelde jeugdwerk in die transitie?
 • Tumult vzw: Hoe kunnen kinderen en jongeren met verschillende achtergronden leren van elkaar?
 • De Ambrassade: Welke visie heeft de jeugdwerksector op diversiteit in/en het jeugdwerk?

11u00-12u30

Inspiratiemarkt:

De drijvende krachten achter verschillende initiatieven delen hun goede voorbeelden tijdens een inspiratiemarkt. Uit een tiental projecten kies je drie initiatieven die je aanspreken. Je ontdekt het opzet en je gaat in dialoog met de spreker en de andere deelnemers.

Met o.a:

 • The Vertical Club/Rising you(th)
 • Piazza dell’arte
 • Tumult vzw
 • CMGJ (Kathleen Boulet)
 • Dagje Planeet Gent
 • Samenwerking jeugddienst & Fedasil Kapellen
 • Jonge helden: speelweek i.s.m. Opvangcentrum Scherpenheuvel & jeugddienst Vlaams-Brabant
 • Bouworde
 • The Sound of Home
 • mijnLeuven

12u30-13u30

Lunch (catering door RefuInterim)

13u30-14u00

Toelichting van de geleerde lessen uit het project Wereldspelers

14u00-14u30

Panelgesprek: “Welke rol speelt jeugdwerk in de vrijetijdsbesteding van jonge nieuwkomers? Hoe kunnen we deze link sterker maken? Kunnen we linken leggen met andere sectoren? En wat heeft de jeugdwerksector nodig om ambities waar te maken?

Met o.a. Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz

14u30-14u45

Pauze

14u45-16u15

Dialoogtafel: Je gaat in dialoog met andere deelnemers. Doel van dit gesprek is op zoek te gaan naar nieuwe ideeën en verse energie om bruikbare antwoorden te formuleren op de diverse vragen en noden van jonge vluchtelingen in het jeugdwerk.

Centrale vraag die gesteld wordt: Hoe kunnen we zorgen voor een sterkere link tussen het jeugdwerk en jonge nieuwkomers?

 • Wat werkt in de praktijk? (=hefbomen)
 • Wat werkt niet of waar zitten problemen bij een goede implementatie? (= struikelblokken)
 • Wat hebben we nodig om positieve verandering teweeg te brengen? (= randvoorwaarden)

16u15-17u00

Netwerkreceptie

Doelgroep

Stel je jezelf soms de volgende vragen?

Hoe kan ik als jeugdconsulent of diversiteitsmedewerker nieuwkomers ondersteunen in hun zoektocht naar een gepaste vrijetijdsbesteding in mijn gemeente?

Hoe kan ik als jeugdwerker nieuwkomers verwelkomen in mijn jeugdwerkorganisatie?

Hoe kan ik als begeleider van een nieuwkomer een gepast jeugdwerkaanbod vinden? Wat is het aanbod en wat is mijn rol?

Dan behoor je ongetwijfeld tot de doelgroep van deze inspiratiedag!

Praktisch

 • Datum: 28/11/2017
 • Duur: 9u30 - 17u00
 • Voor wie: jeugdwerkers, beleidsmakers, jeugdconsulenten, diversiteitsmedewerkers, OKAN-leerkrachten, begeleiders in opvangcentra/LOI's en (professionele) voogden
 • Kostprijs: € 50 voor een hele dag/ €30 voor een halve dag (inclusief lunch)
 • Locatie: Jeugdcentrum Aximax. J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel
 • Inschrijven voor deze dag is verplicht en kan via deze link.
 • Meer info? Contacteer Sien Wollaert: 02 551 13 88 – sien.wollaert@ambrassade.be