What's next?!

Op zaterdag 26 november kwamen vrijwilligers van verschillende jeugdwerkorganisaties (AFS, KSA en Tumult) samen met de Al-tochtonen van de Toekomst (het jongerenproject van Vluchtelingenwerk Vlaanderen).  Dankzij de aanwezigheid van de Al-tochtonen van de toekomst werden de jeugdwerkers zich nog meer bewust van de kansen die er nog liggen om jonge vluchtelingen meer te betrekken in het jeugdwerk.

We gingen op zoek naar die kansen aan de hand van een 'waarderend onderzoek'. Deze aanpak wint in hoog tempo terrein als sleutel voor succesvol verandermanagement. En verandering, dat is exact wat we willen!

DISCOVER: Tijdens een speeddate ontdekten we de sterktes van het project. Zes minuten per ronde alleen al zorgde voor het besef dat ontmoeting tussen mensen een groot verschil kan maken in de positie die we tegenover elkaar innemen!

DREAM: We ontwierpen een ideaal jeugdwerklandschap: 'Stel, je hebt al het geld en alle tijd van de wereld, hoe zou je ideale ontmoeting tussen het jeugdwerk en jonge vluchtelingen eruit zien? Hoe moeten ze elkaar vinden?' Enkele ideeën:

  • Buddywerking linken aan een groot spel: je hebt elkaar nodig om tot de eindmeet te geraken, zo creëer je via spel vertrouwen
  • Massale teambuildingactiviteit
  • Vluchtelingen worden de lesgevers in hun landssport, cultuur, taal,…
  • Allemaal een nieuwe taal: een codetaal zodat er geen barriere is en iedereen op dezelfde startlijn zit
  • Op kamp in/vlak naast een opvangcentrum

DESIGN: De deelnemers formuleerden toekomstplannen en intenties en expliciteerden aan welke ondersteuning zij nog nood hebben.

DESTINY: In 2017 gaan we aan de slag met deze input en kneden we alles samen tot een handig ondersteuningsinstrument!

Fotografe: Aline Winters