De Droom

Ons uiteindelijke doel, onze droom, is dat elke opvangmogelijkheid voor kinderen en jongeren op de vlucht gaat samenwerken met jeugdwerk in de buurt.

De afgelopen maanden kwamen steeds meer jonge vluchtelingen in Vlaanderen aan. Sommige met hun ouders of familieleden, anderen helemaal alleen. Vanuit alle windhoeken kwamen ze ons land binnen, op zoek naar een veilig onderkomen en een toekomst.

De tocht is voor de meesten onder hen niet gemakkelijk geweest, en ook de weg die ze nog moeten afleggen is bezaaid met moeilijkheden. Wennen aan een nieuw land, een nieuwe taal, omgaan met trauma’s… het is niet simpel. Contact met andere jongeren in deze nieuwe omgeving is van cruciaal belang. Spelen, hangen, gewoon ‘kind of jongere’ mogen zijn. Het helpt hen integreren enerzijds, en het opent de blik van jongeren hier anderzijds.

De jeugdsector wil concreet iets betekenen in dat proces. Als er iets is waar het jeugdwerk goed in is, dan is het kinderen en jongeren sterker maken. Het jeugdwerk is een plaats waar je onbezorgd jong mag zijn, plezier maakt, contact legt. Die sterktes willen wij inzetten voor de jonge vluchtelingen die hier een plaats vonden.

Er gebeurt al veel: lokale jeugdwerkgroepen trekken spontaan naar asielcentra in hun buurt en gaan er aan de slag met de kinderen en jongeren. We geven deze initiatieven graag de verdiende aandacht, maar we doen meer. Wij gaan dit als sector structureel en op lange termijn organiseren.

Om dat op een goede manier te doen, die blijvend werkt, moeten we zelf bijleren, en onze jongeren van elkaar laten leren. Daarom starten we verschillende experimenten die onder de noemer 'Wereldspelers' vallen.

Sinds april 2016 strijkt om de twee weken een vrijwilligersploeg van een jeugdwerkorganisatie een volledig weekend neer in het centrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van Dendermonde. We gaan hier nog mee door tot eind 2016. Daarna laten we de lokale jeugdwerkorganisaties in Dendermonde ons mooie werk daar verderzetten.

Vanaf november 2016 organiseren we weekends in het opvangcentrum van Lint. Ook hier doen vrijwilligersploegen een weekend lang activiteiten met de jonge vluchtelingen, en delen daarna hun ervaringen en tips hier met andere jongeren.

Jongeren die andere jongeren inspireren, het blijkt telkens een succesformule.

Er zullen in 2016 al minstens 300 jonge vrijwilligers uit heel Vlaanderen deelnemen aan Wereldspelers, en een weekend in Dendermonde of Lint doorbrengen. In 2017 gaan we voor minstens 400 deelnemers, en daarna…

Je kan het allemaal volgen op social media via hashtag #wereldspelers