Inspiratie

Ben je benieuwd naar de ervaringen van andere jeugdwerkers die reeds activiteiten organiseerden met en voor jonge vluchtelingen? Ben je op zoek naar een activiteit waar jij je steentje aan kan bijdragen? Zoek je informatie over de bredere visie van het jeugdwerk op deze doelgroep? Of ben je op zoek naar subsidiemogelijkheden ? Dan ben je hier aan het goede adres.

Wereldspelers

In 2016 streken er meer dan 300 vrijwilligers neer in de opvangcentra van Dendermonde en Lint. De vrijwilligers organiseerden een weekend lang activiteiten met de jonge vluchtelingen, en deelden daarna hun ervaringen en tips met andere jongeren. Je vindt al het beeldmateriaal van deze weekends op de pageflow. Een schat aan informatie, concrete tips en tricks! 

Op kamp

Er zijn heel wat organisaties die kampen organiseren met een specifieke focus op vluchtelingen:

  • Bij Tumult is de kans groot dat je op kamp gaat met 10 verschillende culturen. Tumult biedt kampen aan voor vluchtelingen en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren tussen de 6 en 15 jaar. Deze kampen vinden plaats op verschillende locaties in België. Wil je vrijwilliger worden? Neem dan eens een kijkje op hun website.
  • Ook Jeugd Rode Kruis organiseert kampen. Zij gaan met hun vrijwilligers een week lang activiteiten organiseren in verschillende opvangcentra in Vlaanderen. Tijdens de zomer kunnen heel wat maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun families immers niet op vakantie gaan. Jij als vrijwilliger kan deze kinderen helpen door vakantiekampen vol speelplezier te organiseren. Lees er hier meer over.
  • Bouworde vzw organiseert eveneens kampen in opvangcentra. Je kan jezelf kandidaat stellen als vrijwilliger en zo activiteiten voorzien voor de kinderen. Sinds dit jaar kan je daarnaast ook vrijwilliger worden op een bouwkamp waarbij je samen met nieuwkomers meewerkt aan een ecologisch buurtproject. Ongetwijfeld een interessante ervaring!
  • BIZON is een jeugdorganisatie, gedragen en gestuurd door vrijwilligers, die als doel heeft om vakantieactiviteiten te organiseren voor kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar in een maatschappelijk kwetsbare situatie uit Vlaanderen en Brussel. BIZON heeft als ambitie het sociaal isolement waarin deze kinderen en jongeren kunnen terechtkomen te verminderen en hen de mogelijkheid te bieden om zich te ontspannen. Wil jij hier aan meewerken? Neem dan zeker een kijkje op hun website!
  • Ben je vrijwilliger bij Kazou? Ook dan is er de optie om met een moniploeg naar een asielcentrum te trekken! Neem contact op met de diversiteitsverantwoordelijke via dit e-mailadres.

Visienota 'Diversiteit in het jeugdwerk'

De Ambrassade schreef met Demos vzw en heel wat partners uit het jeugdwerk een visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. Wij zijn trots dat we na een hele periode van overleg met verschillende partners uit het jeugdwerk naar buiten kunnen komen met deze gezamelijke visie 'diversiteit in/en het jeugdwerk'. Deze visietekst is gebaseerd op ontwikkelingen in de samenleving, wetenschappelijk onderzoek, de jeugdwerksector en het jeugdwerkbeleid. Deze nota bestaat uit twee delen. Het eerste deel schets het conceptueel kader. In het tweede deel wordt dit kader verder uitgewerkt in concrete voorstellen en aanbevelingen.

Gastvrije Gemeente

Ben je op kamp geweest met vluchtelingen, deed je een speciale activiteit voor jonge vluchtelingen,…? Heb je goede tips of wil je ervaringen delen? Registreer je activiteit dan op www.gastvrijegemeente.be. Zo inspireer je andere jeugdwerkingen om ook iets met vluchtelingen te doen. En misschien win je wel een gastvrije award!

Subsidies

Ben je op zoek naar financiële middelen om je engagement te versterken? Er zijn heel wat projectoproepen die zich specifiek richten naar de doelgroep vluchtelingen. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet:

  • De Koning Boudewijnstichting lanceert een oproep voor projecten die burgers en asielzoekers/erkende vluchtelingen samenbrengen om aan de weg te timmeren naar een nieuw leven in België. De financiële steun gaat van € 3000 - € 10000 en je kan nog indienen tot 14 september 2017.
  • Dokter Jules zorgt ervoor dat alle jeugdbewegingen in Vlaanderen fit en gezond blijven. Hoe hij dat doet? Door jeugdbewegingen tot 2000 euro te schenken. Het project dat je indient moet een meerwaarde bieden voor je groep én de maatschappij. Perfect dus voor een project met vluchtelingen! Neem snel een kijkje op www.dokterjules.be

Internationaal!

Ook op Europees vlak zijn er heel wat projecten rond vluchtelingen.

  • Wil je als jeugdwerker misschien zelf wel een internationale uitwisseling organiseren? Kijk dan zeker eens op de website van Jint! Het is een expliciete keuze van zowel Jint als van de Europese commissie om prioriteit te maken van vluchtelingen. Er zijn dus heel wat opties om subsidies te krijgen. Voorbeelden van projecten die reeds gerealiseerd werden met deze middelen zijn yep4Europe en Beyond Boundaries.
  • Building Bridges is een toolkit in het Engels. Ook hier vind je heel wat info wanneer je activiteiten wil opzetten met nieuwkomers.