Voor begeleiders

Voor wie?

Ben jij begeleider van jonge vluchtelingen? Werk je in een opvangcentrum, een lokaal opvanginitiatief of een leefgroep? Ben je voogd?

Ben je bovendien op zoek naar vrijetijdsbesteding voor jonge vluchtelingen in het jeugdwerk?

Dan ben je hier aan het goede adres!

Jeugdwerk?

Graag geven we je eerst wat meer info over het Vlaamse jeugdwerk.

De jeugdsector kent 100 erkende jeugdorganisaties op Vlaams niveau. Deze organisaties overkoepelen meer dan 5000 lokale jeugdwerkorganisaties (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinen, werkingen maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, jeugdwerk voor mindervalide jongeren, cultuureducatieve jeugdorganisaties, amateurkunstenorganisaties voor jongeren, studentenorganisaties, …) en bereiken samen meer dan 600.000 kinderen en jongeren.

We animeren meer dan 200.000 kinderen op allerhande speelpleinen en organiseren jaarlijks 4.000 kampen en jeugdvakanties. We organiseren honderden vormingen en zorgen voor 8.000 gediplomeerde animatoren. We organiseren maatschappelijke acties en maken 15.000 jongeren warm voor Europese en internationale samenwerking.

Maar jeugdwerk biedt bovenal een plek om ongedwongen jong te zijn en voluit te spelen. Het is een plaats om te leren ondernemen, om een netwerk uit te bouwen, om sociale vaardigheden te ontwikkelen en in groep activiteiten te verwezenlijken. We willen deze sterktes van het jeugdwerk structureel ook inzetten voor jonge vluchtelingen in ons land. Want ook zij kunnen versterkt worden door het jeugdwerk.

Ben je op zoek naar een lokaal jeugdwerkinitiatief?

Neem dan eens een kijkje op jeugdmaps.be! Een handige online kaart waarop je heel wat informatie vindt over jeugdplekken in Vlaanderen en Brussel.

Nog enkele tips...

  • Heel wat Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties doen inspanningen om met hun huidig aanbod een meer divers publiek aan te trekken. Een aantal van deze organisaties beschikt bovendien over een medewerker die dit thema in zijn/haar takenpakket behandelt. Deze diversiteitsmedewerkers kunnen soms ook rekenen op vrijwilligers die dit onderwerp mee uitwerken en uitdragen. We raden je aan om steeds contact op te nemen met de koepelorganisatie van een lokaal jeugdwerkinitiatief. Ervaring leert dat een goed contact tussen jou als begeleider en de koepel van een jeugdwerkorganisatie heel belangrijk is en het de samenwerking alleen maar kan bevorderen.
  • Er zijn heel wat jeugdwerkorganisaties die zichzelf expliciet partner noemen van dit project. Deze organisaties beantwoorden jouw vragen met plezier. Een opsomming van de wereldspelerspartners vind je hier.
  • De meeste jeugdwerkorganisaties werken met vrijwilligers. Zij zijn dus zeker geen professionelen en leren in de werking ook met vallen en opstaan. Maar met het nodige enthousiasme en bereidheid komen jullie ongetwijfeld al erg ver!