Draagkracht van je groep

Maak op voorhand voldoende tijd vrij om het met je groep vrijwilligers over dit engagement te hebben. Bij volgende vragen kan je alvast even stilstaan:

 • Waarom willen we werken met deze doelgroep? Wat verwachten we ervan?
 • Hoeveel tijd kunnen we voor deze doelgroep vrijmaken?
 • In welke mate zijn we bereid onze gewoontes en tradities aan te passen?
 • Kunnen we hen financieel tegemoet komen als het moet?
 • Welke voordelen zien we?
 • Welke nadelen zien we?

Hoe communiceren we hierover met onze eigen leden?

 • Bereid jullie leden voor op de samenwerking met vluchtelingenkinderen. Geef hen de kans om vragen te stellen. Maar laat hen vooral ook mee ontdekken.
 • Fedasil heeft een kleurrijke ‘FAQ’ op maat van kinderen uitgegeven: Zo woont Mo.
 • Ook op website van Ketnet vind je enkele interessante FAQ’s.
 • Sommige kinderen hebben het moeilijk met kinderen met een andere huidskleur of cultuur. Als je besluit om jongeren met verschillende migratieachtergronden in je groep uit te nodigen of samen met hen een activiteit te organiseren, kom je automatisch tot een mix van huidskleuren en culturen. Wees daarom extra op je hoede voor discriminatie en pestgedrag. Vluchtelingen hebben snel het gevoel er niet helemaal bij te horen en reageren daarom misschien extra gevoelig. Hanteer daarom een duidelijke nultolerantie.

Hoe communiceren we hierover met de ouders van onze leden?

 • Bespreek in je (bege)leidingsploeg of je de ouders van je eigen leden op voorhand vertelt dat jullie je willen engageren voor jongeren op de vlucht. Je kan er bewust voor kiezen de ouders niet op voorhand te informeren. Dit zou je immers met andere nieuwe leden ook niet doen. Voel je je toch onzeker, kies er dan bijvoorbeeld voor om een info-avond te organiseren.
 • Ga wel steeds in gesprek met alle ouders als er vragen komen. Probeer via een dialoog te weten te komen wat de mogelijke bezwaren van ouders zijn. Vertel hen duidelijk wat jullie van plan zijn en waarom jullie er voor kiezen om kinderen met een vluchtverhaal eventueel lid te laten worden. Zorg ervoor dat je de beslissing die je nam niet opnieuw in vraag stelt. Je deelt gewoon mee wat je beslist hebt en wat de argumenten hiervoor zijn.
 • Zorg ook dat je antwoorden klaar hebt op vragen die van ouders kunnen komen (materiële noden, financiële problemen, taalproblemen, …).