Naar het buitenland?

Ben je van plan om met je organisatie naar het buitenland te trekken?

Zoals steeds heb je bij minderjarigen toestemming nodig van een ouder of een voogd voor je hen meeneemt naar het buitenland. In het geval van asielzoekers – mensen die nog geen beslissing hebben gekregen over hun statuut – is het nog wat ingewikkelder. Zij mogen in geen geval reizen naar het buitenland. Jongeren die nog in de opvangstructuur verblijven (in opvangcentra of LOI’s) mogen dus NIET op kamp naar het buitenland.

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden mogen wél reizen naar het buitenland, maar niet naar hun land van herkomst.

Ben je alweer vergeten wat het verschil is tussen een asielzoeker, een subsidair beschermede en een erkend vluchteling? Ga dan even kijken op de pagina ‘wat is een vluchteling’.