Praktische drempels wegwerken

In principe staan alle jeugdwerkorganisaties open voor alle kinderen en jongeren. Maar ondanks deze principiële openheid, zijn bepaalde doelgroepen duidelijk ondervertegenwoordigd binnen het jeugdwerk. Onder deze doelgroepen ook de groep van jonge vluchtelingen. We vinden het vooral belangrijk mee te geven dat wanneer deze kinderen en jongeren effectief interesse tonen voor een bepaald jeugdwerkaanbod, ze in principe geen enkele hinder mogen ondervinden om er volwaardig aan te participeren. Daarom geven we hieronder enkele tips mee om drempels weg te werken.

Promotiemateriaal

"Toen Mustafa erg enthousiast van school thuiskwam met een folder van de plaatselijke jeugdbeweging, bekeek zijn mama het met veel nieuwsgierigheid. De foto’s in de folder toonden spelende, blije, witte kinderen. Leuk, maar was het wel iets voor hen? Of enkel voor Belgen die goed Nederlands konden? Waarschijnlijk stond het uitgelegd in de folder. Maar deze was drie bladzijden lang, en echt heel veel tekst. En voor de inschrijvingen werd er doorverwezen naar een website. Mama begreep er niet veel van. Bovendien konden ze toch enkel in de bib op het internet. Dat jeugdbeweging gedoe zal wel niet voor hen bedoeld zijn zeker? Jammer, het leek iets leuk voor Mustafa."

Heb je je ooit al afgevraagd waarom die ene gekleurde jongen die tijdens je wervingsactie zo enthousiast meedeed, nooit kwam opdagen? Belangrijk bij je promotiemateriaal is dat het je doelgroep op de juiste manieren bereikt en ook meteen duidelijk is. Laat je folders door de brugfiguren bezorgen, die dan meteen uitleg kunnen geven. Maar maak het ook toegankelijk. Iemand die geen of amper Nederlands kent, voelt zich niet aangetrokken tot een folder boordevol tekst. En als er enkel foto’s van blanke kinderen in opgenomen zijn, worden andere bevolkingsgroepen niet meteen aangesproken.

Inschrijvingen

Ook je inschrijvingsmogelijkheden zijn belangrijk om onder de loep te nemen. Is er internet voor nodig? Daar zullen veel vluchtelingen al moeilijker toegang tot hebben. Hoe kunnen ze betalen? Enkel via overschrijving? Veel vluchtelingen hebben geen bankrekening. Moet er een berg papier ingevuld worden? Dat is niet echt bemoedigend voor mensen die geen of moeilijk Nederlands begrijpen.

Vraag of je eens op bezoek mag komen bij de ouders of begeleiding van het kind. Overloop samen de stappen die gezet moeten worden om juist ingeschreven te worden. Je zal merken dat je tijdens dit bezoek ook meteen heel wat andere dingen te weten zal komen over het leven van je nieuwe lid.

Financieel

Door de kwetsbare situatie waarin vluchtelingen zich bevinden, kan het zijn dat ze moeten rondkomen met weinig geld. Toch willen ook zij het beste voor hun kind. Daarom zou het jammer zijn dat een kind de kans op spelen ontnomen wordt doordat het niet over voldoende geld beschikt. Maar ook vluchtelingen hebben natuurlijk hun fierheid. Je mag er dus niet zomaar vanuit gaan dat het simpelweg betalen van alle activiteiten voor hen de goede oplossing is. Hoe pak je dit dan aan?

  • Je kan de mensen in schijven laten betalen. In sommige groepen is dit al een ingebakken gewoonte.
  • Zorg voor een beurs waarop uniformen of ander kampeermateriaal tweedehands gekocht kunnen worden. Je kan het kopen van tweedehandsuniformen ook bij je andere leden aanmoedigen, bijvoorbeeld onder het mom van ‘duurzaam alternatief’. Zo moeten vluchtelingenkinderen zich niet ‘alleen’ voelen. Iemand die al zo vaak uit de boot valt omdat hij in een vreemd land woont en heel zijn familie en cultuur heeft moeten achterlaten, kan zich immers uitgesloten voelen als hij ook in de jeugdwerking weer de enige is die geen splinternieuw uniform draagt.

Vervoer

Wees jezelf bewust van het feit dat het niet voor iedereen zo gemakkelijk is om zomaar de bus op te stappen of een fiets te nemen. Vraag goed aan de ouders of de begeleiding hoe de kinderen van en naar de activiteit gaan. Bied aan om hen eventueel op te halen aan het opvangcentrum of bij hen thuis.

Je ziet dat dit heel wat drempels zijn die eigenlijk simpel weg te werken zijn!