Wat is de meerwaarde?

Een kind op de vlucht is een kind als een ander. En kinderen willen spelen. Toch zal je hoe dan ook extra energie steken in het bereiken en werven van deze doelgroep als je er bewust voor kiest om hen te betrekken in je werking. En waarom zou je dat in hemelsnaam doen?

Ten eerste omdat het jeugdwerk zich al jaar en dag profileert als een sector die openstaat voor alle kinderen. Nog té veel jeugdwerkorganisaties werven hun leden voornamelijk bij de Belgische middenklasse. Zo lang dit het geval blijft, sluit je ongewild een aantal groepen uit. Wil je hierover meer lezen? De Ambrassade schreef met Demos vzw en heel wat partners uit het jeugdwerk een visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. Wij zijn trots dat we na een hele periode van overleg met verschillende partners uit het jeugdwerk naar buiten kunnen komen met deze gezamenlijke visie 'diversiteit in/en het jeugdwerk'.

Daarnaast geef je de kinderen ook de kans kind te zijn. Door hun specifieke situatie hebben ze die kans vaak te weinig gekregen. Het is belangrijk voor een kind dat het daar dan toch nog ruimte voor krijgt. Jouw jeugdwerking is misschien de enige plek waar ze die kans echt zullen krijgen. Je helpt kinderen in hun ontwikkeling en bezorgt hen een plezierige tijd.  Dat is voor deze kinderen van onschatbare waarde. Bovendien leren ze er omgaan met de Belgische normen en waarden en leren ze er spelenderwijs Nederlands. Het mag duidelijk zijn dat het ook hun integratie ten goede zal komen.

Daar komt nog eens bij dat het voor jezelf en je huidige leden een verrijkende ervaring zal zijn. Je zal leren omgaan met diversiteit, naar de wereld leren kijken met een andere bril, andere culturele gewoonten leren kennen,…

Je merkt het, het beetje extra energie dat je in ledenwerving zal stoppen, betaalt zich dubbel en dik terug. Het wordt een winwin-situatie, waar zowel de vluchtelingenkinderen, je huidige leden en jijzelf een pak plezier aan gaan beleven en er bovendien veel uit zullen leren.